2015. augusztus 11.

Román, magyar jó barát


               Román, magyar jó barát. (Még az UPC-n is.)


        Két éve, hogy itt élünk. Egyéb elvégezni valóim közt amatőr szociológusként mostanra megpróbáltam feltárni, mit is jelent a minden-napokban olyan közösségben élni, melyben a nyelvi, szokásjogi és a szülőhaza anyanemzethez való kötődésének bonyolult szövevénye szorítja olykor korlátok közé s kényszeríti érzelmi döntésekre az itt élőket.

       Magyar, román, cigány, ez a három meghatározó itteni népcsoport, melyből ki-ki a maga módján határozza meg nemzeti, nyelvi, kulturális identitását. Az első kettő államalapítói jogon is, mely körülménynek hátrányai vannak azon esetekben, mikor az egyik népcsoport a másik állam földrajzi határain belül talált magának otthont, vagy épp ellenkezőleg, mikor e határok változása fosztotta meg otthonától. Mindkét esetben közös a felelőssége a befogadó és az anyaországoknak is az elszakadtak állampolgári közérzete, nyelve, kultúrája és általában azok mindennapi boldogulása kapcsán is, és ehhez ma már elengedhetetlen a határokon átívelő kommunikáció, rádió-és televíziós csatornák, több nyelvű hírportálok kötelező biztosítása is.

Nálunk ez nem így van. Épül az online szögesdrót.

       A magyar nemzetiségpolitikáról sok jót mondani nem lehet, egyetlen funkciója van, a szavazat-maximalizálás, humán értékek nem érdeklik, közösségformálás, hagyományőrzés, építészeti kultúra, semmi, a hűbérrendszer nem tűri az értelmiséget, mára látjuk ennek „eredményeit” is a jogrendszer egész területén.

       Kétegyházán mostanáig a helyi UPC kábelhálózatán működött, közmegelégedésre a román anyanyelvűek, a színes nemzetiségi kultúrát kedvelők körében egyaránt kedvelt két csatorna, amely mostanra minden előzetes bejelentés, tájékoztatás nélkül megszűnt. Átvéve azt a stílust, mely a kormánytévék erőszakos nyomulásával való összesimulást sugallja, és azt, hogy ettől a szolgáltatótól túl sok jót ne várjunk, érdemi kapcsolatot a felhasználókkal - a havi pénzbeszedésen túl.

       Több helyi közösség is megmozdulhatott volna már, az érintett alapfokú oktatási intézmény, az Önkormányzat, a különböző egyesületek, és félő, hogy a román nagykövetségig sem jutott el ennek a kulturális és politikai fosztogatásnak a híre.

      Azt már megtapasztalhattuk, milyen ostobán tudnak viselkedni civil szervezetek, mikor pártok jó szándékú humanitárius akciót kell, hogy kezeljék.

     Vajon akad-e egyesület, civil közösség, amely lépéseket kezdeményezne ennek a durva beavatkozásnak a jóvá tételére?

Ha nem, akkor talán elnézi mindenki a Demokratikus Koalíció helyi szervezetének, hogy ez ügyben, ily módon elsőként, s talán nem egyedül emelt szót!

Kürti Miklós

2015. augusztus 6.

Nagy levegőt, aztán hajrá!

     

        Második nekifutás ez a mostani, mely, a távoli ősidőkben létrehozott, majd a mindenféle viszontagságaim okán párna alá rejtett blogom újra-élesztését célozza.

        Kerek két esztendeje, hogy Kétegyháza hivatalos, bejegyzett állampolgárai lettünk, papa, mama és Pici, a megfélemlíthetetlen házőrző. Ez idő alatt kibontakoztak, szinte a semmiből barátságok, ismeretségek, gyűlt sok apró emlék, segítő gesztusok és meleg szavak és leszűrhető valamiféle összegzés is: helyes, szerencsés választás volt ez a visszatekintve igen vakmerő, lassú felindulásból elkövetett lakóhely-csere.

        Hosszú évek során kialakult kapcsolatrendszerünk arra érdemes része, hála a közösségi oldalaknak, megmaradt, lassan kialakult a helyi háló, mellette pedig egy, az előző lakhelyünkön soha nem tapasztalt szociális gondozó rendszer, melynek kiválóságát csak azok értékelik igazán, akik ezt a - helyben igen erős - baráti, ismerősi, rokoni szövevények eredményezte összetartást mindeddig nem tapasztalhatták.

         Az ú.n. "átlagpolgár" által érzékelhető politikai közélet állóvizébe repíteni szánt kis kavicsok szervezett dobálásához is megleltem a társakat, most úgy tűnik, amíg a fizikai és szellemi egészségemet óvó beépített rendszergazda le nem tilt, ebben a közösségben akad tán, aki hasznomat látni fogja, főként, ahogy eddig is, helyi és tágabb onlájn kommunikációs felületeken.

Van mit, van miről, s remélem, egyre többeknek.

Folyt. köv.!